Lakiasema Guidance Oy

Auttaa - Neuvoo - Palvelee lakiasioissa

Yksityishenkilöille


Toimistomme lakimiehet hoitavat yksityishenkilöiden riita-, rikos-, ja hallintoasioita. Perhe- ja perintöasiat kuten ositus, pesänselvitys, perinnönjako ja perunkirjoitus ovat suurin ryhmä. Laadimme testamentit, ositussopimukset ja perinnönjakokirjat. Toimimme pesänselvittäjänä ja perinnönjakajana. 


Rikosasioissa avustamme tarvittaessa uhria. Hoidamme myös vastaajan puolustuksen rikosjutuissa. Painopistealueemme rikosasioissa ovat vaativat talousrikosjutut. 


Julkista oikeusapua voidaan myöntää henkilölle, joka ei itse kykene suorittamaan asian hoitamisen vaatimia menoja. Oikeusapuasioissa avustajan palkkio maketaan joko kokonaan tai osittain valtion varoista. 


Mikäli asiakkaalle on myönnetty oikeusturvaetu, yleisimmin kotivakuutukseen liittyen, maksaa vakuutusyhtiö avustajan palkkion.