Lakiasema Guidance Oy

Lakipalvelut

Pitkäaikainen kokemus lainopillisesta palvelutoiminnasta

Lakiasema Guidance Oy on yhtä kuin varatuomari Kari Mannerjoki, joka on harjoittanut lainopillista palvelutoimintaa 1980-luvulta lähtien.

”Toimin yritysjuridiikan parissa, ja vuosien mittaan yhä enemmän riita-asioiden ratkomisen kanssa. Rikosasioissa painopiste on vaativissa talousrikosjutuissa.

Takana on paljon hoidettuja asioita sekä siviili- että rikospuolelta.
Palvelen yksityishenkilöitä ja yrityksiä oikeudenkäynneissä, sopimusasioissa, riita-, rikos-, hallinto- ja vahingonkorvausasioissa.

Hoidan asiat pienimmän haitan periaatteella, asiakkaan etu turvaten kaikissa tilanteissa. Olen asiaa hoitaessani puolueeton ja riippumaton ulkopuolisista vaikutteista ja sidoksista erilaisiin eturyhmittymiin. Toimin koko maassa.”

Palvelut yksityisille

Yksityishenkilöiden riita-, rikos-, ja hallintoasiat

Perhe- ja perintöasiat kuten ositus, pesänselvitys, perinnönjako ja perunkirjoitus ovat suurin ryhmä. Laadimme testamentit, ositussopimukset ja perinnönjakokirjat. Toimimme pesänselvittäjänä ja perinnönjakajana.

Rikosasioissa avustamme tarvittaessa uhria. Hoidamme myös vastaajan puolustuksen rikosjutuissa. Painopistealueemme rikosasioissa ovat vaativat talousrikosjutut. Hoidamme myös yksityishenkilön velkajärjestelyitä.

Julkinen oikeusapu

Julkista oikeusapua voidaan myöntää henkilölle, joka ei itse kykene suorittamaan asian hoitamisen vaatimia menoja. Oikeusapuasioissa avustajan palkkio maketaan joko kokonaan tai osittain valtion varoista.

Mikäli asiakkaalle on myönnetty oikeusturvaetu, yleisimmin kotivakuutukseen liittyen, maksaa vakuutusyhtiö avustajan palkkion.

Palveluhinnasto

Toimiston palvelut perustuvat aikaveloitukseen. Perustuntitaksa on 220,00 euroa lisättynä arvonlisäverolla eli yhteensä 272,80 euroa. Minimiveloitus on 0,2 h. Suoranaiset rahakulut laskutetaan erikseen kulun syntyperusteen mukaisesti.

Palvelut yrityksille

Oikeudellisia palveluita mikro- ja pienyrityksille.

Yritystoimintaan sisältyy aina riskejä, joiden tunnistaminen ja tiedostaminen etukäteen pelastaa yrittäjän monelta yllätykseltä, turhilta kuluilta ja ajanhukalta. Aloitamme tilanteen kartoituksen aina henkilökohtaisella tapaamisella, jolloin parhaiten voidaan selvittää tehtävän luonne ja asian käsittelyyn tai ratkaisemiseen tarvittavat ja soveltuvat keinot. Lähtökohtaisesti riita-asiat pyritään ratkaisemaan aluksi sovittelemalla ja sopimalla. Aina tämä ei onnistu, jolloin käytettävissä on seuraavaksi oikeudenkäyntitie.

Verotusasiat ja riita-kysymykset

Yrityksen oikeudenkäyntiasioista keskeisimpiä ovat verotukseen liittyvät hallinnolliset prosessit ja riita-kysymyksiin liittyvät oikudenkäynnit käräjäoikeudessa. Veroasioiden huomioon ottaminen ja hoitaminen oikein on vastuullisen yritystystoiminan perustunnusmerkkejä. Olemme perehtyneet yritysten verokysymyksiin lukuisten verotarkastusten ja valitusprosessien kautta vuosien mittaan. Keskeisin havainto näissä tilanteissa on se, että mitä aikaisemmin ongelmaan puututaan, sitä pienemmillä kuluilla yritys selviää asiassa ja voi jatkaa toimintaansa normaalisti.

Muut palvelut

Varsinaisten prosessien lisäksi konsultoimme, analysoimme ja teemme ratkaisuehdotuksia yritystoiminnan perusasioissa, kuten sopimuskysymyksissä, vahingonkorvausasioissa ja yhtiöoikeudellisissa asioissa. Laadimme myös niihin liittyvät tarvittavat asiakirjat. Hoidamme myös yrityssaneerauksia.

Auttaa – Neuvoo – Palvelee lakiasioissa.

Yhteystiedot

Osoite

Sillankorvankatu 24,
05810 Hyvinkää

Sähköpostiosoite

Puhelinnumero

Sähköinen laskutus

Y-tunnus: 1858883-4
003718588834
OKOYFIHH

Ota yhteyttä

Et sitoudu mihinkään, et myöskään maksa mitään. Katsotaan, miten voin auttaa.